2021-03-30 12:39Bloggpost

Fysiska, digitala, hybrid, hub, studios… Vad är egentligen vad?

Med digitala mötens intåg på mötesarenan har en rad nya beteenden och begrepp uppstått som kan framstå som förvirrande för den som inte är insatt. Vad är egentligen vad? Här följer vår definition av samtliga mötesformer.

>> Digitala möten = Möten där alla deltagare deltar via digitala mötesplattformar, ex Teams, Zoom eller Skype. Alla deltar under samma förutsättningar och har tillgång till samma verktyg.

>> Hybridmöten = Möten där en del av deltagarna kopplar upp sig via länk, medan övriga deltagare sitter i samma lokal.

>> Hubmöten = Möten där cluster av deltagare sitter tillsammans fysiskt på flera olika platser. Mötet knyts ihop av en digital plattform.

>> Studiosändningar = Möten som sänds från en studio via en digital plattform med en eller flera presentatörer på plats i studion. Kan vara både live och förinspelade.

>> Digitala events och produktioner = Större evenemang, kickoffer eller galor som sänds digitalt. Tänk proffsiga tv-sändningar med förinspelade inslag exempelvis Melodifestivalen eller Guldbaggegalan.

>> Livestreams = Evenemang som äger rum fysiskt men även sänder hela eller delar av programmet för en digital publik, ex en mässas seminarieprogram där man väljer att delta fysiskt på plats eller ta del av delar av programmet digitalt.

>> Fysiska möten = Möten där alla deltar fysiskt på plats på lika villkor och under samma förutsättningar. Oslagbart för att bygga relationer och företagskultur, att engagera och få alla deltagare att bidra och känna sig delaktiga.

Alla former har sina fördelar, nackdelar och utmaningar. Vilken som är rätt form för ditt möte beror på ditt syfte och förutsättningar. Fråga oss så guidar vi dig rätt!


Om Svenska Möten

Svenska Möten hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet. Svenska Möten grundades 1981 och ägs gemensamt av över 130 mötesanläggningar runt om i Sverige. Samtliga anläggningar är certifierade enligt höga kvalitetskrav och Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk. Svenska Möten är certifierade enligt ISO 9001 Kvalitetsledningssystem och ISO 14001 Miljöledningssystem. www.svenskamoten.se