2020-09-11 10:11Pressmeddelande

Få ljusglimtar för krisdrabbad mötesbransch

null

Coronapandemin har skakat om hela mötesbranschen i sina grundvalar. Fortsatta restriktioner och hot om en andra våg eller ökad smittspridning, skapar stor osäkerhet för alla aktörer inom mötesbranschen som går en tuff höst till mötes. Men trots det finns det små ljusglimtar som ger hopp om en framtid.

Rapporter i media om nya rekord för hotell under semesterperioden och kan ge en falsk bild av att mötesbranschen har återhämtat sig och att allt är som vanligt igen. Men även anläggningar som har en privatmarknad och därför på många håll har haft en bra sommar, behöver konferensgäster för att överleva på lång sikt. För rena dagkonferensanläggningar är läget mycket allvarligt.

Svenska Mötens rundringning bland våra avtalskunder, visar att många företag väljer att förlänga strama mötesrestriktioner året ut. Få väljer att samla fler än 50 personer, trots att det gällande förbudet gäller allmänna sammankomster och inte företags och organisationers interna möten och konferenser.

En undersökning bland Svenska Mötens medlemmar bekräftar bilden att mötesanläggningar har tappat i genomsnitt 60 procent av sin omsättning sedan mars. 42 procent av mötesanläggningarna anger att de klarar sig året ut, men sedan blir det tufft läge om situationen inte ljusnar.

  • Under hela pandemin har bokningar fortsatt att komma in till Svenska Möten, om än i små volymer och med färre deltagare än normalt.
  • Offentlig sektor driver bokningarna, sannolikt på grund av att anställda på statliga myndigheter och regioner inte har haft möjlighet att arbeta på distans i samma utsträckning, och därmed har en lägre tröskel för att mötas på en extern anläggning.
  • Samtidigt fortsätter både företag och organisationer att upphandla möten och konferenser. Bland annat Region Dalarna, vars upphandling tilldelades Svenska Möten.

Coronas framfart har ruskat om hela mötesbranschen i sina grundvalar. På lång sikt behöver alla aktörer anpassa sig till en ny framtid med fler digitala möten och nya kundkrav och beteenden. På kort sikt väntar nu en utmanande tid för mötesbranschen med en gemensam ansträngning för att rida ut stormen: att få kunderna att känna sig trygga med att våga boka och genomföra mindre och medelstora möten i höst.  


Om Svenska Möten

Svenska Möten hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet. Svenska Möten grundades 1981 och ägs gemensamt av över 130 mötesanläggningar runt om i Sverige. Samtliga anläggningar är certifierade enligt höga kvalitetskrav och Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk. Svenska Möten är certifierade enligt ISO 9001 Kvalitetsledningssystem och ISO 14001 Miljöledningssystem. www.svenskamoten.se