2023-09-18 07:04Pressmeddelande

Svenska Möten och Adapt vinner avtal värt 100 miljoner kronor med Skolverket

Logotyp Skolverket

Svenska Möten och Adapt har nyligen tecknat ett omfattande avtal med Skolverket till ett värde av cirka 100 miljoner kronor. Uppdraget i avtalet omfattar att sköta Skolverkets mötesbokning samt produktion av digitala och fysiska möten. Avtalet sträcker sig över två år med möjlighet för en förlängning på upp till två år. 

Detta för Skolverket skräddarsydda upplägget representerar ett unikt och stärkande samarbete mellan Svenska Möten och Adapt vars syfte är att erbjuda en helhetslösning som kommer att göra det enkelt och kostnadseffektivt för Skolverket att genomföra alla typer av möten. Vi ser fram emot att arbeta tätt med Skolverket för att bidra till en positiv utveckling inom det svenska utbildningssystemet, säger Jannis Norén Karras, vice vd och kommersiell chef på Svenska Möten.  

Det nya avtalet kommer att förenkla och effektivisera möteskulturen inom Skolverket på flera sätt:

  • Enhetlig kvalitet: Avtalet säkerställer att Skolverket får en enhetlig och hög kvalitet på alla sina möten, oavsett om det är digitala eller fysiska möten.
  • Kostnadseffektivitet: Genom att konsolidera mötesverksamheten får Skolverket tillgång till mer kostnadseffektiva lösningar, vilket frigör resurser som kan användas för andra viktiga utbildningsinitiativ.
  • Anpassade lösningar: Tack vare Svenska Mötens och Adapts breda erfarenhet kan skräddarsydda lösningar erbjudas för att möta Skolverkets specifika behov och utmaningar.

Målet med detta kunderbjudande för Skolverket är att stärka det svenska utbildningssystemet genom att göra det enklare för Skolverkets personal att fokusera på det de gör bäst - att utveckla och stödja utbildning i Sverige.

Avtalet ger Skolverket möjlighet att fokusera fullt på sina deltagare och de olika mötenas innehåll utan att behöva lägga tid på praktiska utmaningar eller teknisk produktion, säger Viking Grandin, vd på Adapt.

Framåtblickande visioner och mål
Samarbetet med Adapt innebär att Svenska Möten lägger ytterligare en pusselbit i utvecklingen till att bli en mötespartner som kan erbjuda en större del av värdekedjan*. 

I och med samarbetet med Adapt spetsar vi vårt redan starka kunderbjudande ytterligare, inte minst på det digitala planet, avslutar Jannis.

*Med värdekedja menas att samtliga aktiviteter som skapar värde i ett tjänste- eller produktflöde samlas i en enda affärsmodell.


Om Svenska Möten

Svenska Möten är experter på möten och hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta vara på kraften i det personliga mötet. Svenska Möten grundades 1981 och ägs gemensamt av över 130 mötesanläggningar runt om i Sverige. Samtliga anläggningar är certifierade utifrån höga kvalitetskrav och miljömärkta enligt Svanen eller Green Key. Svenska Möten är certifierade enligt ISO 9001 Kvalitetsledningssystem och ISO 14001 Miljöledningssystem.

Kontaktpersoner

Maria Skarve
Marknads- och Kommunikationschef
Maria Skarve