2021-05-04 06:00Pressmeddelande

Utekonferenser är inne!

UtekonferenserUtekonferenser

Naturtrenden har växt sig allt starkare under pandemin och nu ser vi ett nytt fenomen växa fram - utekonferensen. För att möta efterfrågan lanserar Svenska Möten en ny tjänst som erbjuder paketerade och syftesstyrda utekonferenser. 

 

Att vi nu väljer att samlas till konferens utomhus är en följd av en ökande medvetenhet om de hälsorisker som bristen på det sociala skyddsnät som arbetsplatsen utgör efter ett år av distansarbete.

 

Enligt Arbetsmiljöverket är det arbetsgivarens ansvar att förhindra både smittspridning och ohälsa bland sina medarbetare. Men under pandemin har fokus i första hand varit att skydda medarbetarna genom att ses via datorskärmar, medan riskerna med distansarbete, som inkluderar psykisk ohälsa och mera stillasittande har fått stå tillbaka.

 

Ett sätt som företag kan motverka de negativa effekterna av distansarbetet är att arrangera coronasäkra utomhuskonferenser.

 

- Med naturen som konferensrum främjas kreativitet, samskapande och tillit – alla viktiga byggstenar för en stark företagskultur som tillsammans med välmående medarbetare är en förutsättning för tillväxt och utveckling, säger Jannis Norén Karras, försäljnings- och affärutvecklingschef på Svenska Möten.

 

För att möta efterfrågan lanserar nu Svenska Möten en ny tjänst som erbjuder paketerade och syftesstyrda utekonferenser på valfri mötesanläggning i Sverige i samarbete med Utomhuskonsulterna.


Om Svenska Möten

Svenska Möten hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet. Svenska Möten grundades 1981 och ägs gemensamt av över 130 mötesanläggningar runt om i Sverige. Samtliga anläggningar är certifierade enligt höga kvalitetskrav och Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk. Svenska Möten är certifierade enligt ISO 9001 Kvalitetsledningssystem och ISO 14001 Miljöledningssystem. www.svenskamoten.se

Kontaktpersoner

Bibi Rydbacken
Marknads- och kommunikationschef
Bibi Rydbacken